KOULUTUSTEEMAT

Myynti ja markkinointi F.E.C.

F.E.C. (Further Educated with Companies) -rekrykoulutukseen valitaan opiskelijoita eri lähtökohdista ja erilaisin tarpein. Yrityksilläkin on eri tarpeita ja kasityksiä myynnistä ja markkinoinnista ja niissä tarvittavasta osaamisesta.

 

Kouluttajamme ovat myynnin ja markkinoinnin ammattilaisia. Olemme yritysten liiketoiminnasta kiinnostuneita ja pulssilla siina, mihin myynnillä ja markkinoinnilla pyritään tässä ajassa.

Kanssamme kehität osaamistasi oheisissa ajankohtaisissa kuten alan etätyökäytäntöihin liittyvissä koulutusteemoissa. Lisäksi isäntäyritys perehdyttää sinut hankeaikana, päämääränä tulevat tehtävät myynnissä, markkinoinnissa ja/tai viestinnässä.

Ohjelma kestää 120 päivää, josta 100 päivää yrityksessä ja 20 päivää täydennyskoulutusta lähi- ja etäkoulutuksina.

KOULUTUKSEN TEORIAOSUUDEN SISÄLTÖ (20 PV)

 

Strateginen taso

 • Markkinoinnin strategiat, brändit ja brändijohtaminen

 • Ratkaisumyynnin prosessi (ja käytännön tasolle jalkautus)

 • Myynnin ja markkinoinnin rajapinnan hyödyntäminen (outbound + inbound)

Käytännöt markkinoinnissa ja viestinnässä

 • Digimarkkinoinnin kokonaisuus: somemainonta, hakukoneoptimointi, sisällöntuotanto (teksti ja graafinen), verkkosivut/verkkokauppa

 • Markkinoinnin analytiikka/data-analytiikan hyödyntäminen

 • Sosiaalinen media sisältömarkkinoinnissa, tietoturva, tekijänoikeudet  

 • Vaikuttajamarkkinointiyhteistyö (esim. Instagram- ja YouTube-vaikuttajat)

 • Yrityksen arvot ja niiden viestintä

Käytännöt myynnissä ja asiakaspalvelussa

 • Oman myyntityön johtaminen ja ajanhallinta 

 • Esiintymis-, tunne- ja neuvottelutaidot myynnissä 

 • Asiakaspalvelu sosiaalisessa mediassa ja etätapahtumat (messut/asiakastilaisuudet)

 • Etäkäytäntöjen vaikutus uusien asiakkaiden löytämiseen ja asiakaspalveluun

Sekä kokonaisuuteen kuuluen:

 • Yrittäjyys-, työnhaku ym. valmiudet – järjestämme tarvittavan työnhakuvalmennuksen/-tutoroinnin